Tag: #Cleaning staff

காஞ்சி : பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் கோரும் தூய்மைப் பணியாளர்

நோய்த்தொற்று ஏற்படாமல் இருக்க அவ்வப்போது சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் அமைத்து உடல்...