Tag: #PWD Demands

கோவில்களில் சரிவு தளம் அமைக்க மாற்றுத்திறனாளிகள் கோரிக்கை

வசதி குறைவாக இருப்பது என மாற்றுத்திறனாளிகள் கூறுகிறார்களோ, அந்த கோவில்களில் அவர்...