Tag: Rape

கூட்டு பலாத்காரம்.. கர்ப்பமான 17 வயது சிறுமி.. திருப்பூ...

திருப்பூரில் சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கர்ப்பமாகிய 9 பேரை போக்சோ சட்டத்...

கோயில் திருவிழாவில் இருந்து சிறுமியை கடத்தி கூட்டு பாலி...

திருப்பூர் மாவட்டம் வெள்ளக்கோவில் அருகே, கோயில் திருவிழாவில் இருந்து 17 வயது சிற...