Tag: #WorldFishermanDay

தூத்துக்குடி: கவர்னருக்குப் போட்டியாக அமைச்சர் நடத்திய ...

தனித்திறன் போட்டிகளில் வென்ற குழந்தைகளுக்கு பரிசுகள் மற்றும் விசைப்படகு தொழிலாளர...