Tag: #magalir urimai thogai

நெல்லை: ரேசன் கார்டு வழங்கும் பணியில் சுணக்கம்

பெண்கள் பலர் புதிய ரேசன் கார்டு கேட்டு அதிக அளவில் விண்ணப்பித்திருக்கிறார்கள்.